user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
14 ยอดรับชม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ไขข้อสงสัย! Decision Intelligence คืออะไร?

30 Nov 2022

หลายธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในดการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ ดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับตนเองได้ก็จะแข็งแกร่งขึ้น บางธุรกิจที่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ก็ล้มหายเลิกกิจการไปตามกาลเวลา 

 

สิ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยจากหลายที่กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าหลายธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้ยุครอดจากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด Covid-19 หรือการแข่งขันในยุค 4.0 ตัวแปรสำคัญคือการรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

 

Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก มอบข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ได้กล่าวว่าเทรนด์ในด้านเทคโนโลยีของปี 2022 นั้นมีอยู่มากมายแต่หนึ่งในนั้นคือ Decision Intelligence 

 

ดังนั้นวันนี้ DIGI จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Decision Intelligence ว่าคืออะไร มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ไปจนถึงการประยุกต์ Decision Intelligence มาใช้ในการทำธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

 

 

“Decision Intelligence” คืออะไร รวมไปถึงมีที่มาที่ไปอย่างไร ?

Decision Intelligence หรือกระบวนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเป็นกระบวนการของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยอาศัย Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลในการช่วยให้เจ้าของธุรกิจทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ดีกว่าการใช้สัญชาตญาณ

 

ระบบของ Decision Intelligence จะเป็นการผสมผสานเทคนิคการตัดสินใจต่างๆ เข้ากับ AI, Machine Learning ระบบอัจฉริยะหรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อสร้างคำแนะนำทางธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริงและเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

 

 อีกนัยหนึ่งการใช้ Decision Intelligence ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในการตัดสินใจที่มีคาวมสำคัญและความเสี่ยงสูง DI ช่วยปรับขนาดความสามารถขององค์กรในการใช้ Big Data และข้อมูล Insight อื่น ๆ เพื่อช่วยปรับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ และช่วยทบทวนการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อทั่วทั้งองค์กร 

 

Decision Intelligence จะไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ในกระบวนการตัดสินใจ แต่จะช่วยเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสอดคล้องกันมากขึ้น เนื่องจาก Decision Intelligence จะกลายเป็นส่วนหลักของกระบวนการทางธุรกิจ การตัดสินใจจึงทำได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิม

 

 

 

ความสำคัญของ Decision Intelligence

เทรนด์ของ Decision Intelligence มาพร้อมเทรนด์ของ Big Data ทำให้การใช้ Decision Intelligence จึงเริ่มมีความสำคัญในอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ แต่จากข้อมูลของ Forrester พบว่ามีเพียงองค์กร 1 ใน 5 เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จาก Decision Intelligence ให้เกิดประโยชน์ทุกวันนี้ นั่นแสดงว่าหลายธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ Decision Intelligence เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร 

 

​​Decision Intelligence กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้แดชบอร์ดกลายเป็นเครื่องมือที่ล้าสมัยและกำลังถูกแทนที่กระบวนการของ Decision Intelligence ส่งผลให้การแสดงข้อมูลในรูปแบบแดชบอร์ดจะลดน้อยลง มีความสำคัญน้อยลง และเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

 

Decision Intelligence จะใช้ประโยชน์จาก AI ในการเรียนรู้ข้อมูลในปริมาณมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำและมีความจำเพาะมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกันมากขึ้น AI สามารถช่วยวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในเวลาไม่กี่วินาทีโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือความไม่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือความสำคัญของ Decision Intelligence ที่หลายองค์กรควรให้ความสนใจเพื่อนำมาปรับใช้ให้กระบวนการทำงานในองค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ประโยชน์ของ Decision Intelligence ในเชิงธุรกิจ

ในปัจจุบันการนำเอา Decision Intelligence มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมเริ่มมีมากขึ้น บางอุตสาหกรรมเริ่มเห็นประโยชน์จากการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาปรับใช้แล้วตัวอย่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นำเอา Decision Intelligence มาปรับใช้ดังนี้

 

การเงินและการธนาคาร

Morgan Stanley ช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นด้วยการใช้ Decision Intelligence โดยตัวแพลตฟอร์มจะใช้กระบวนการตัสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จสำหรับลูกค้า จากนั้นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์จะตรวจสอบแผนเหล่านี้ก่อนที่จะแนะนำให้กับลูกค้าทราบ หรือธนาคารอื่น ๆ เริ่มนำเอา Decision Intelligence มาวิเคราะห์ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการยื่นเพื่อขอสินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีประวัติการชำระดอกเบี้ยดีเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียเป็นต้น

 

อุตสาหกรรมพลังงาน

Athena AI คือแอปพลิเคชันที่ใช้ Decision Intelligence ในภาคส่วนพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ใช้จัดการแหล่งพลังงานได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การคาดการณ์พลังงานแสงอาทิตย์และปรับเปลี่ยนความจุของแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกัน และช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการในการจัดการพลังต่าง ๆ จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

ปัญหาระดับโลก เช่น การทำลายระบบนิเวศ ภัยธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม กำลังเเป็นปัฐหาของหลาย ๆ บริษัท ดังนั้น Decision Intelligence สามารถคาดการณ์และระบุอันตรายจากการดำเนินธุรกิจโดยเก็บข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเป็นตัวช่วยในการเตือนก่อนที่ธุรกิจจะทำการปล่อยของเสียออกลงสู่สิ่งแวดล้อม

 

ธุรกิจขายปลีก

Decision Intelligence ช่วยคาดการณ์กระบวนการที่ดีขึ้นสำหรับสินค้าตามความต้องการ ความรู้สึก และแนวโน้มของลูกค้า กรณีที่เห็นภาพมากสุดของ Decision Intelligence คือบริษัทหลายแห่งยังสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงการตัดสินใจด้านราคาและปรับนโยบายให้เหมาะสมตามความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และปรับกระบวนการซัพพลายเชนให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

 

อุตสาหกรรมสุขภาพ

หลายบริษัทใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ Decision Intelligence เพื่อวินิจฉัย ตรวจสอบ และช่วยเหลือแพทย์กับผู้ป่วย การปรับปรุงผลลัพธ์ทางการแพทย์เป็นไปได้ด้วยความฉลาดในการตัดสินใจ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของการรักษา ระบุการพยากรณ์โรคได้ดีขึ้น และสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

 

 

สรุป

การใช้ Decision Intelligence เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น และใช้ข้อมูลมากขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ รวมไปถึงยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นได้ด้วยการพิจารณาข้อมูลที่หลากหลายก่อนตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป Decision Intelligence จึงเป็นรากฐานสำหรับอนาคตที่ดีกว่าในทุกธุรกิจ และความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)