user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
3181 ยอดรับชม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ไขข้อสงสัย! Digital Transformation คืออะไร และตัวอ

18 Nov 2022

DIGI จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Digital Transformation

 • ไขข้อสงสัย! Digital Transformation คืออะไร และตัวอย่างในไทย?

   

  ในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้คำว่าดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ทุกคน 

   

  หลายธุรกิจจึงพากันเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรียกกันว่า Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นคำที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินทั้งจากทางโซเชียลมีเดีย หรือจากข่าวแต่อาจจะยังไม่ได้รู้จักในส่วนรายละเอียด 

   

  ดังนั้นวันนี้ DIGI จะพาทุกคนไปรู้จักกับความหมายของ Digital Transformation ว่าคืออะไร แล้วความสำคัญของการเกิด Digital Transformation ทำไมหลายองค์กรถึงพากันให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในลักษณะนี้ รวมไปถึงตัวอย่างของการเกิด Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

   

   

  Digital Transformation คืออะไร ทำไมหลายองค์กรจึงให้ความสำคัญ 

   

  Digital Transformation คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการบริการลูกค้าขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลก 

   

  หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหลายบริษัทจึงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือเพื่อไม่ให้ธุรกิจของพวกเขาโดน Disruption โดยความหมายของคำว่า Disruption แปลตรงตัวคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามสภาพแวดล้อมก็ต้องถูกกลืนกินและหายไปจากระบบ ซึ่งก็คือการปิดตัวของบริษัทลง 

   

  โดยตัวอย่างที่มีให้เห็นชัดเจนคือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่นับวันผู้คนยุคใหม่หันไปใช้บริการรับข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจสื่อต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คือ Digital Transformation 

   

  ยิ่งในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ยิ่งเป็นสิ่งกระตุ้นที่บีบบังคับให้หลายองค์กรเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นความสำคัญของการทำ Digital Transformation คือการพูดถึงความอยู่รอดขององค์กรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

   

  ประเด็นที่สำคัญและขั้นตอนในการทำ Digital Transformation 

   

  ประเด็นสำคัญสำหรับ Digital Transformation 

   

  MIT Sloan Review ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่องค์กรควรให้ความสนใจเป็นอย่างมากหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักได้แก่ 

   

  1. ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

  เป็นการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อที่องค์กรจะได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการองค์กรของเรา

   

  2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Processes)

  ซึ่งจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในองค์กรจากระบบที่จะต้องใช้กำลังเปลี่ยนไปเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนภายในองค์กร รวมไปถึงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของบุคคลากรจากการปฎิบัติงาน

   

  3. โมเดลธุรกิจ (Business Model)

  กระบวนการ Digital Transformation จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์กรให้ไปสู่การทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น

   

  ขั้นตอนในการเกิด Digital Transformation 

  สำหรับขั้นตอนในการทำ Digital Transformation นั้นในแต่ละองค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ตัวอย่างที่จะหยิบยกมาเป็นแค่กรอบแนวคิดหนึ่งเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรได้ปรับนำเอาขั้นตอนเหล่านี้มาปรับใช้งานโดยจะเป็น 5 ขั้นตอนหลักได้แก่

   

  1. เริ่มต้นที่คนในองค์กร

  การเกิด Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่มาก ซึ่งการที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กรดังนั้น Mindset ของทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าหากไม่สามารถทำให้ทุกคนมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ยากที่จะเกิดการพัฒนา

   

  2. จากผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คนที่จะลงมือทำ

  การเปลี่ยนแปลงขององค์กรมักจะมาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำในองค์กรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ในความเป็นจริงบุคคลที่จะต้องเป็นคนลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่คจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องหาคนที่มีศักยภาพและมีแนวคิดในด้านการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีบทบาทในการจัดการ

   

  3. ระบุระบบการทำงานให้ชัดเจน

  ก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดนั้นการระบุสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจาก ถ้ากระบวนการดำเนินการไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Transformation 

   

  4. หาเป้าหมายในการทำ Digital Transformation

  เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital Transformation นั้นต้องชัดเจนเพื่อให้ภาพของคนในบริษัทมองเห็นได้ตรงกันหากเป้าหมายไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ไม่เกิดแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดไปยังทิศทางที่ถูกที่ควร

   

  5. ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันตามสถานการณ์

  ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและวิธีการทำ Digital Transformation เพื่อให้ทันตามยุคสมัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะหาเราไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปตามโลกสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรหากไม่ได้ทำให้เกิดการตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เราวางไว้

   

  ตัวอย่างการทำ Digital Transformation 

  ในส่วนของภาครัฐได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลในเชิงธุรกิจตั้งข้อมูลพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมไปจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อดำเนินธุรกิจ 

   

  โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นการเกิด Digital Transformation ขององค์กรภาครัฐด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Data บนโลกออนไลน์เพื่อให้คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ในส่วนของภาคเอกชนการเกิด Digital Transformation ที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนจะให้ลูกค้าไปใช้บริการซื้อสินค้าที่ห้าง 

   

  แต่หลังจากที่เกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ Work From Home หรือกักตัวอยู่บ้านมากขึ้น ดังนั้นการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์หรือ Platform ต่าง ๆ จึงเกิดมากขึ้นดังนั้นผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องปรับตัวเองไปขายสินค้าบน Market Place หรือทำ Platform ซื้อขายของตนเองเพื่อที่จะอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

   

  สรุป

   

  ในโลกที่ความต้องการของมนุษย์มีมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การปรับองค์กรด้วยการนำเทคโลโยทีเข้าช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จนนำไปสู่การเกิด Digital Transformation เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถึงขนาดที่เป็นตัวชี้วัดถึงความอยู่รอดของบริษัท ดังนั้นทุกคนควรที่จะทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

   

  ที่มา

Like 2

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)