ปฏิทิน

คอร์สเรียนออนไลน์ ที่จะมาเสริฟให้คุณถึงโต๊ะทำงาน

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล กับงานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะด้านข้อมูล (Up-Skill & Re-Skill)