ติดต่อเรา

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย

ชั้น 17, อาคาร Bangkok Thai Tower, 108 ซอย รางน้ำ, แขวง พญาไท, เขต ราชเทวี, กรุงเทพมหานครฯ 10400, ประเทศไทย

แฟกซ์ : (+66) 0 2612 6011-12
อีเมล : contact@dga.or.th

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า ต้องการติดต่อ หรือ ต้องการเนื้อหาใดๆ เพิ่มเติม

  ชื่อจริง

  นามสกุล

  อีเมล

  โทรศัพท์

  ข้อความ

  กรุณากรอกข้อมูล