เริ่มเรียน

สร้างทักษะด้วยหลักสูตร ใบรับรองออนไลน์ เริ่มต้นกับเรา
ลงทะเบียน

Basic Python ไพทอนพื้นฐาน

Upskill สาย Data ไปกับ digi.data.go.th คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน พร้อมรับ Certificate รับรองจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

 • สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
 • 2 Video
 • Python

  Course Status

  0% Complete

  เนื้อหาหลักสูตร

  Basic Python ไพทอนพื้นฐาน

  Basic Python ไพทอนพื้นฐาน Slide8:57
  Basic Python ไพทอนพื้นฐาน Workshop20:39
  Basic Python ไพทอนพื้นฐาน