เริ่มเรียน

สร้างทักษะด้วยหลักสูตร ใบรับรองออนไลน์ เริ่มต้นกับเรา
ลงทะเบียน

Basic Tableau เริ่มต้นเป็น Data Analyst ง่ายๆกับ Tableau

Upskill สาย Data ไปกับ digi.data.go.th คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน พร้อมรับ Certificate รับรองจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

 • สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
 • 2 Video
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

  หลักสูตรของคอร์ส Basic Tableau เริ่มต้นเป็น Data Analyst ง่ายๆกับ Tableau

   

  1. INTRODUCTION : Data Visualization, Business Intelligence Tools
  2. WHAT IS TABLEAU : Tableau คืออะไร ? , การติดตั้ง Tableau Desktop, การใช้งาน Tableau, การแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบ Visualizations, การสร้าง Dashboard, การเผยแพร่สู่ Tableau Public
  3. WORKSHOP : การติดตั้งและ Activate tableau desktop, การเชื่อมต่อกับ Data Source เข้ากับ Tableau Desktop, การแสดงผลข้อมูลโดยใช้ show me, การรวบรวมกราฟต่างๆ ให้อยู่ในแดชบอร์ด, แชร์งานไปยัง Tableau Public

  Course Status

  0% Complete

  เนื้อหาหลักสูตร

  Basic Tableau

  Online Learning Basic Tableau11:54
  Online Learning Basic Tableau Workshop19:40
  Quiz – Basic Tableau