เริ่มเรียน

สร้างทักษะด้วยหลักสูตร ใบรับรองออนไลน์ เริ่มต้นกับเรา
ลงทะเบียน

Design Data Collection to Trigger Personalize Experience

Upskill สาย Data ไปกับ digi.data.go.th คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน พร้อมรับ Certificate รับรองจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

 • สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
 • 1 Video
 • Course Status

  0% Complete

  เนื้อหาหลักสูตร

  Design Data Collection to Trigger Personalize Experience

  Design Data Collection to Trigger Personalize Experience
  Design Data Collection to Trigger Personalize Experience [3/3]20:19