เริ่มเรียน

สร้างทักษะด้วยหลักสูตร ใบรับรองออนไลน์ เริ่มต้นกับเรา
ลงทะเบียน

Open Goverment Data API Spec

Upskill สาย Data ไปกับ digi.data.go.th คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับทุกคน พร้อมรับ Certificate รับรองจากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล

 • สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
 • 3 Video
 • Data Governance
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  การเรียนรู้เชิงลึก

  Course Status

  0% Complete

  เนื้อหาหลักสูตร

  Open Goverment Data API Spec

  Open Goverment Data API Spec [1/3]6:57
  Open Goverment Data API Spec [2/3]7:31
  Open Goverment Data API Spec [3/3]10:32