ข่าวสาร

โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2

15 Mar 2023 - 08 May 2023

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ได้จัดโครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2

โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. และ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลร่วมสนับสนุนโครงการโดย Microsoft ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรภาครัฐที่จะพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความสามารถด้านข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization ใน โครงการ DIGI Data Camp Season 2 – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2

พร้อมหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตรคือ Application (Low Code No Code) และ Dashboard Design & Data Analysis

โดยในโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะด้วยกันคือ

 

ระยะที่ 1: รอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training)

เป็นการรับสมัครทีมจากหน่วยงานรัฐ โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ซึ่งจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ Data Bootcamp จากทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมรับใบ Certificate สำหรับผู้ผ่านการอบรม

โดยผู้ได้รับคัดเลือกสามารถเลือกเข้าอบรมได้ 2 รูปแบบ

  • รูปแบบ Online ผ่าน Link ของ Microsoft Teams
  • รูปแบบ Onsite ณ ห้อง MPR ชั้น 38 ตึก CRC Tower ออลซีซันส์เพลส Microsoft Thailand (จํากัดจํานวน 100 คน ผู้ลงทะเบียนก่อนสามารถเลือกเข้าอบรมแบบ Onsite ได้ก่อน)

*ทีมผู้สมัครระบุเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ ทั้งสองหลักสูตรก็ได้ แต่ส่งผลงานแข่งขันในโครงการเพียงหนึ่งสายงานเท่านั้น

ระยะที่ 2 : รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching)

เป็นการคัดเลือกทีมที่มีผลงานที่น่าสนใจจำนวน 8 ทีม จากรอบก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training) เข้าสู่รอบฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึก (Data Insight) โดยผู้เชี่ยวชาญผ่าน Data Clinic พร้อมร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบของ Online Pitching เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติคุณ

สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/DIGICamp2023_Register โดยเปิดรับสมัคร 15 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 12 เมษายน เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

กำหนดการ

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI

#DIGI #DIGIDataCampSeason2 #DIGIDataCampSeason2ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐซีซั่น2 #สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล #Microsoft