กรองตามล่าสุด

DGA คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0) และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ‘ระดับดีเด่น’ จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

DGA จัดกิจกรรมนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล (AODP Annual Summit 2023) กระตุ้นการใช้ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ขับเคลื่อนบุคลากรสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูล และมอบรางวัลค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2566 – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน AODP Annual Summit 2023 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีรกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิด ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Learning Studio 1-4 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

1/2