user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
155 ยอดรับชม

สถิติทางการ

คุณแม่วัยใสอยู่ไหนกันบ้าง

25 Aug 2022

เนื้อหา

การวิเคราะห์ปัญหาคุณแม่วัยใส โดยเริ่มจากการแสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อดูภาพรวมปัญหารายจังหวัด จากนั้นทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของคุณแม่วัยใสว่าเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหน รวมทั้งทัศนคติเรื่องการศึกษาต่อหลังจากตั้งครรภ์ สุดท้ายเป็นการนำเสนอระดับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใส

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม 200
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ไฟล์

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)