user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
104 ยอดรับชม

เมืองและภูมิภาค

พาสำรวจ! ข้อมูลแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดีไทย

18 May 2023

เนื้อหา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำชุดข้อมูลแหล่งโบราณคดีของไทย เพื่อทำแหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้าและเป็นคลังข้อมูลระดับประเทศเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการของแหล่งโบราณคดีที่มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล

โดยชุดข้อมูลในปัจจุบันเป็นการลงข้อมูลที่เน้นแหล่งที่สำคัญๆ 2-3 แหล่งต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเห็นว่า จังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยล้วนมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญทั้งสิ้น โดยจะมีการเพิ่มเติ่มข้อมูลต่อๆไป

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 611478 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)