user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
544 ยอดรับชม

เกษตรกรรม

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

25 Aug 2022

เนื้อหา

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

“วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย” ที่มาและความสำคัญ: ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (GDP) ได้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรของไทย ทั้งเกษตรกร และตลาด ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย เพื่อที่จะดูว่าควรที่จะมีนโยบายหรือเครื่องมือใดที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรบ้าง นับเป็นความท้าทายที่จะยกระดับการแข่งขันภาคเกษตรไทย

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DLD Moving Forward สุดต๊าซซซ
จาก กรมปศุสัตว์

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 15028364 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 1

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)