user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
29 ยอดรับชม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดแผนที่ประเทศไทย เกิดเหตุธรณีพิบัติที่ไหนบ้าง?

29 Nov 2022

เนื้อหา

ธรณีพิบัติภัยเกิดได้จากปัจจัยทาง ธรรมชาติเช่น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้เกิดพายุฝนที่มีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ทําการเกษตร ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดธรณีพิบัติภัยต่างๆ

 

และประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสูง โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบโค้งงอ และถูกตัดด้วยรอยเลื่อน จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมานั้น ทําให้เห็นว่า ในบางพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย เช่น พื้นที่ที่มีรอยเลื่อน มีพลังพาดผ่านก็จะเสี่ยงต่อการแผ่นดินไหว หรือบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดชันสูง ธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิต หรือหินภูเขาไฟก็จะเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ดินไหล และรอยดินแยก พื้นที่ที่มีสภาพธรณีวิทยาเป็นหินปูน หรือชั้นเกลือหิน ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบ 

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 238631 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)