user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
2257 ยอดรับชม

เมืองและภูมิภาค

เคยสงสัยมั้ย"ประเทศไทย"มีทั้งหมดกี่ภาค ?

24 Nov 2022

เนื้อหา

“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 4 ภาค, 5 ภาค, 7 ภาค ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เราจึงนำข้อมูลของ สพร. ที่ได้นำข้อมูลการแบ่งภูมิภาค และการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย (รวมกรุงเทพมหานคร) ของหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจำนวน 86 หน่วยงาน 109 แบบ

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 120778 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)