user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI.
740 ยอดรับชม
Thailand_has_a_waste_management_plant2

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยมี "โรงงานจัดการของเสีย" จำนวนมากเท่าไหร่ ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

11 Jul 2022

เนื้อหา

จากรายงานข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 เดือนกรกฎาคม 2560

พบว่า มีจำนวนโรงงาน 2,074 แห่งทั่วประเทศไทย
105 จำนวน 1,335 แห่ง คิดเป็น 64.37%
106 จำนวน 596 แห่ง คิดเป็น 28.74%
101 จำนวน 143 แห่ง คิดเป็น 6.89%

เนื่องจากมีประเภทโรงงาน 105 เยอะที่สุด
ผกผันกับจำนวนคนงานซึ่งมีจำนวนสูงถึง 18,513 คน

ซึ่งโรงงานโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะอยู่ในโซนของจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
จังหวัดที่มีจำนวนคนงานเยอะที่สุด

ได้แก่ ชลบุรี จำนวน 4,859 แห่ง และจังหวัดอื่นๆ รองลงมา
เช่น สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ระยอง เป็นต้น

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 1141266 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)