user name
Data Innovation and Governance Institute, DIGI
11 ยอดรับชม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยผลิตแร่อะไรบ้าง ?

29 Nov 2022

เนื้อหา

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย เพราะหากเราไม่มีการนำทรัพยากรในประเทศมาใช้ประโยชน์ จะต้องมีการนำเข้าแร่จากต่างประเทศซึ่งจะทำให้เกิดการเสียดดุลด้านการค้า และการนำเข้าแร่โดยทั่วไปจะแร่ที่นำเข้าจะมีราคาที่สูงกว่าแร่ที่ผลิตได้ในประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเมื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์นั่นหมายถึงราคาสินค้าย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย หากมีการทำเหมืองแร่ในประเทศ เพื่อผลิตแร่ที่สำคัญมาใช้ประโยชน์จะเป็นการทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

โดยแร่ส่วนใหญ่ในปี 2563 ที่ประเทศไทยผลิตได้จะเป็นหินปูน หินแกรนิต หินบะซอลต์ ลิกไนต์ โดยแร่ส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ในแต่ละภูมิภาคจะมีดังนี้

โดยภาคเหนือหินปูน และ ลิกไนต์

ภาคใต้ หินปูน ,แกรนิต และยิปซั่ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หินปูน และ หินบะซอลต์

ภาคกลาง หินปูน และ แกรนิต

อ้างอิง

แหล่งของชุดข้อมูลบทความนี้ ลิงค์

การสร้างภาพข้อมูล

ชุดข้อมูล

ลิงก์โดยตรงไปยังผลลัพธ์ (API) : ลิงค์

ไฟล์ 216872 KB (CSV)

คอลัมน์ columns

Like 0

user name

คำไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ความคิดเห็น (0)